Menüü

Sõnade teraapilist toimet ja lugude jutustamise jõudu on inimesed aimanud juba keele tekkimisest peale. Me mõistame maailma ja iseendid lugude kaudu, tahame rääkida asju südamelt ärakuulda rasketel hetkedel lohutussõnu ja uskuda õnnelikke lõppe. 

Biblioteraapia ehk kirjandusteraapia ühendab need arusaamad tänapäevaste teadmistega inimese sisemaailma toimimisest, et aidata tuua ellu rõõmu ja selgust. 

Kirjandusteraapia aitab sul avastada oma olemust ja sügavamaid soove, õppida tundma isiklikku kujundite maailma ja jutustama oma lugusid oma häälega. Leevendust leiavad nii eneseväljendusprobleemid kui ka meeleoluhäired ja elukaare erinevate etappidega seotud kriisid. Harjutused sobivad ka lihtsalt loomingulisteks eneseavastusretkedeks, mis aitavad luua ja hoida häid suhteid nii iseenda kui ka ümbritsevaga. 

 

Kirjandustekst on üks põnevamaid ja samas turvalisemaid kohti, kus kohtuda.
Ja millal iganes me räägime kirjandusest, räägime ju ikka iseendast ning usutavasti on paljudele tuttav tunne, kuidas kellegi teise kirjapandud sõnad võivad saada kompassiks iseenda sisemaailma avastamisel, tekitada äratundmist ja pakkuda inspiratsiooni.

Biblioteraapia ja teraapilise kirjutamise võtted tuginevad arusaamale, et lugemine on loominguline dialoog, mis muu hulgas kasvatab empaatiavõimet. Et raamaturiiul võib olla ravimikapp. Et pliiatsi ja märkmikuga võib pöörata saatust ja kirjutamise kaudu õppida enda kohta väga palju uut ja olulist. Et loovus on meile kõigile kättesaadav võimas abivahend pingete maandamiseks, jõuvarude taastamiseks ja elurõõmu kogemiseks.

 

Tervistav lugemine ja kirjutamine sobivad kõigile, kes oskavad lugeda, kirjutada ja on valmis ennast ära kuulama. Eelnev loomingulise kirjutamise kogemus, hea õigekiri ega kirjandusloo tundmine ei ole olulised. Oluline on vaid sinu kohalolu tegevustes. Garanteerin.

 

© 2020 Berit Kaschan. Kõik õigused kaitstud