Menüü

Biblioteraapia ehk kirjandusteraapia on loovteraapia vorm, mis kasutab peamiste töövahenditena kirjutamist, lugemist ja loetu üle arutlemist, lugude jutustamist ja tööd sümbolitega. Kõike, mis haarab inimese poeetilist mõtlemist, selle saab töösse panna, et korrastada sisemaailma, avastada oma olemust ja teadvustada ja sõnastada soove ja vajadusi. 

Kirjandusteraapia võtteid saab kasutada nii konkreetsete eluliste kriiside lahendamiseks kui ka igapäevase emotsionaalse heaolu saavutamiseks ja hoidmiseks, nii üksi kui ka kirjutamisgruppides. Eelnev loomingulise kirjutamise kogemus, hea õigekiri ega kirjandusloo tundmine ei ole selles kontekstis olulised.

Biblioteraapia ja teraapilise kirjutamise võtted tuginevad arusaamale, et inimesed mõtestavad oma elu lugude kaudu, et pliiatsi ja märkmikuga võib pöörata saatust ja kirjutamise kaudu õppida enda kohta väga palju uut ja olulist. Et lugemine on loominguline dialoog, mis muu hulgas kasvatab empaatiavõimet. Et raamaturiiul võib olla ravimikapp. Et loovus on meile kõigile kättesaadav võimas abivahend pingete maandamiseks, jõuvarude taastamiseks ja elurõõmu kogemiseks.

Loe lähemalt lugemise tervistava mõju kohta Biblionaudi blogist.

© 2023 Berit Kaschan. Kõik õigused kaitstud