Menüü

Lugemise ja loovkirjutamise tujutõstvat ja lõõgastavat toimet taipas inimkond juba ammu – just seetõttu olid omal ajal populaarsed ilukirjanduse avalikud ettelugemised, kus käidi kohal nagu teatris. Samuti on oma tunnete, soovide ja elusündmuste üleskirjutamine olnud inimeste ammune instinkt – et jätta jälg oma olemasolust ja maailmast paremini aru saada.

1970. aastatest asuti  kirjutamise ja lugemise mõju inimese sisemaailmale süsteemsemalt ja teaduslikult uurima ja nende teadmiste ellu rakendamisega tegeleb tänapäeval  biblio- ehk kirjandusteraapia. See loovteraapia vorm keskendub kirjutamise ja (ilukirjanduse) lugemise võimele meid oma tunnetega paremasse kontakti viia ja seega elada ehedamat, mõnusamat ja loovamat elu. 

Biblioteraapia kasutab peamiste töövahenditena kirjutamist, lugemist ja loetu üle arutlemist, lugude jutustamist ja tööd sümbolitega. Kõike, mis haarab inimese poeetilist mõtlemist, selle saab töösse panna, et korrastada sisemaailma, avastada oma olemust ja teadvustada ja sõnastada soove ja vajadusi. 

Kirjandusteraapia võtteid saab kasutada nii konkreetsete eluliste kriiside lahendamiseks kui ka igapäevase emotsionaalse heaolu saavutamiseks ja hoidmiseks, nii üksi kui ka kirjutamisgruppides. Eelnev loomingulise kirjutamise kogemus, hea õigekiri ega kirjandusloo tundmine ei ole selles kontekstis olulised.

Mina asusin kirjandusteraapiat (biblio/poetry therapy) õppima pärast kirjandusteaduste magistrikraadi omandamist. Kirjutamisgruppe olen juhendanud 2018. aastast alates – nende hulgas on olnud nii selge teraapilise fookusega gruppe, aga ka palju kursuseid, mis põimivad loovkirjutamist emotsionaalse heaolu ja enesekindluse kasvatamisega

Biblioteraapia ja teraapilise kirjutamise võtted tuginevad arusaamale, et inimesed mõtestavad oma elu lugude kaudu, et pliiatsi ja märkmikuga võib pöörata saatust ja kirjutamise kaudu õppida enda kohta väga palju uut ja olulist. Et loovus on meile kõigile kättesaadav võimas abivahend pingete maandamiseks, jõuvarude taastamiseks ja elurõõmu kogemiseks. Ja loomulikult oma eheduse ja elurõõmu väljendamiseks ja enesekindluse kasvatamiseks. 

Loe lähemalt lugemise tervistava mõju kohta Biblionaudi blogist.

© 2024 Berit Kaschan. Kõik õigused kaitstud