Menüü

Grupiseanssidel arutleme kirjandustekstide üle vahetult ja ausalt ja loome ise uusi, katsetame erinevaid mängulisi lähenemisi, et püüda sõnaga kinni mälestusi ja unistusi, töötada läbi emotsioone, mõtestada minevikku ja kujundada tulevikku.

Kirjutades ja arutledes kasvab ka usaldus oma (sise)hääle vastu, mis on teadupoolest meie elulise ja loomingulise eneseväljenduse alus.

Grupiseansi ülesehitus on eraseansile sarnane, dünaamika on aga erinev: ühes ruumis kohtuvad mitmete inimeste lood ja elukogemused. Grupi suureks väärtusteks on vaikne toetus, mida osalejad üksteisele pakuvad, tähenduslik suhtlemine ja elavad arutelud. Nagu ka eraseansside puhul on gruppide fookusteemad erinevad.

Gruppi kuulumine kasvatab usaldust, annab kogemuse sellest, et meie küsimused ja tunded on paljuski universaalsed. Ja kindel on see, et teema tõsidusest sõltumata saab alati nalja ka.

Viin läbi ka emotsionaalsele heaolule suunatud kirjutamise ja lugemise töötubasid, mida saab kohandada vastavalt soovitud teemale.

Eraseanss annab võimaluse tegeleda sinu küsimusega süvitsi ja sulle sobivas tempos. Vastavalt teemale, millega tegeleme, valmistan ette kirjanduse, harjutused ja loomulikult iseenda, ning toetan sind igati teekonnal lahenduste suunas. Mõnikord palun ka tuua kaasa mõne tähendusliku foto, objekti või teksti, mille toel seansi üles ehitame.

© 2020 Berit Kaschan. Kõik õigused kaitstud